Bealjehkh. Guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen

GÏELEVÅHKOE: Daan biejjien jïehtege – vearoldh

Dagens sørsamiske uttrykk er vearolde, som betyr været. Sørsamisk er tradisjonelt sett et mangfoldig og beskrivende naturspråk sammenlignet med for eksempel norsk og engelsk. Det finnes dermed veldig mange ord og uttrykk som beskriver været, men her er et utvalg av de viktigste:

  • Biejjie = sol —> Biejjie guaka = sola skinner
  • Mearhka = tåke
  • Bïegke = vind —> Beagka = det blåser
  • Lopme = snø —> Tjuatsa = det snør
  • Mullies = overskyet
  • Ebrie = regn —> Obre = det regner
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+